Časté otázky

Všeobecné otázky

+Ako sa dostanem do databázy k vám ako subdodávateľ?

Do databázy našich subdodávateľov sa dostanete formou registrácie cez našu webstránku alebo telefonicky zodpovedaním našich otázok.

+Aké výhody má registrovanie alebo zaslanie životopisu?

Registráciou sa dostanete do našej databázy. V prípade, že ste v našej databáze, vieme Vás kontaktovať hneď po obdržaní zákazky od zahraničných partnerov.

+Ste agentúra?

Nie sme agentúra. Sme stavebná firma, ktorá sa zaoberá stavebnou činnosťou prevažne elektroinštaláciami prevažne na  území Nemecka a Rakúska. Máme rôznorodé zákazky. 

+Kto hradí cestovné náklady?

Keďže ste subdodávateľ, cestovné náklady si hradíte sami, resp. sa skladáte spolu so subdodávateľmi v skupine.

Zákazky

+Kde sa realizujú zákazky?

Zákazky sa realizujú prevažne na  celom území Nemecka a Rakúska. Niekedy aj na území Holandska, Švédska, Nórska, Luxemburska a iné.

+Aké projekty ponúkate?

Ide o rôzne elektroinštalačné práce, napr. automatizácie, haly, byty, rekonštrukcie alebo novostavby, supermarkety, priemyselné parky, nemocnice, hotely, lode a pod.

+Aké náradie budem potrebovať?

Veľké stroje dávajú k dispozícii zadávatelia zákaziek. Potrebujete základné náradie ako napr.: skrutkovače – krížové, torxové, rovné, nože na odblankovanie, kliešte na cvakanie káblov, centrofixka na popisovanie káblov – hrubú a tenkú, nožnice na plech, kladivko, najčastejšie používané kľúče 8,10,13,17, malá pílka na trubky, predlžovací kábel, prenosné svietidlo, akku-skrutkovač, malá príklepová vŕtačka, vrtáky do železa, do betónu 6 a 8, malá flexa, náhradné kotúče a iné. 

+Môžem pracovať ako pomocný pracovník?

V niektorých prípadoch zadávateľ zákazky požaduje v tíme aj pomocných elektrikárov.  

+Na základe čoho budem môcť fakturovať?

Vyplatený budete na základe podpísaných hodinových listov tzv. Stundenzettlov.

+Čo je tzv. Stundenzettel?

Je to nemecký výraz pre list, na ktorom sú rozpísané a potvrdené odpracované hodiny za každý týždeň.

+Kedy mám posielať Stundennzettel firme?

Stundenzettel posielate v deň podpísania na náš firemný email. Najneskôr v pondelok nasledujúceho týždňa.

+Aké sú turnusy?

Bežne sa pracuje 3 až 4 týždne a týždeň strávite so svojou rodinou doma. Turnus sa dá predĺžiť na základe dohody s majstrom.

+Môžem chodiť domov cez víkendy?

Áno, môžete chodiť každý víkend domov, ale v tomto prípade sa Vás netýkajú turnusy a nebudete mať po 3 týždňoch 1 týždeň voľna.

+Musím nastúpiť na zákazku po podpísaní dodatku k zmluve?

Podpisom dodatku k zmluve preberáte zákazku záväzne.

+Ako získam zákazku?

Zákazku môžete získať reagovaním na našu ponuku na webstránke, registráciou do našej databázy alebo telefonicky. V prípade registrácie do databázy Vás oslovíme ohľadom novej zákazky formou SMS alebo telefonicky.

+Musím vedieť po nemecky?

Znalosť nemčiny je výhodou vzhľadom na rýchlejšie obsadenie. Ak nemecky neviete, musíte počkať na doplnenie nemecky hovoriaceho člena do tímu.

+Musím byť živnostník?

Živnosť je podmienkou.

+Ako dobre musím ovládať nemčinu?

Pre väčšinu zákaziek stačí mať znalosť len pracovnej nemčiny. Úroveň nemčiny posúdime na základe krátkeho rozhovoru alebo testu.

+Znalosť anglického jazyka sa počíta?

V niektorých prípadoch akceptuje dodávateľ  aj skupiny s jedným anglicky hovoriacim. Závisí to od toho, či angličtinu ovláda stavbyvedúci a majster. V tomto prípade sa to dohodne vopred.

+Musím mať auto?

Auto mať nemusíte, ale je výhodou, pretože v opačnom prípade čakáte, kým k vám nájdeme kolegu s autom, aby ste mohli vycestovať.

+Môžem pracovať aj na s.r.o.?

Môžete pracovať aj ako spoločnosť s.r.o.

+Kto bude moja kontaktná osoba?

Vašu kontaktnú osobu vám vždy pridelíme na základe vybraného projektu.

+Ako dlho môžem u vás pracovať?

Dlhodobo. Na ročnom období nezáleží, stále pripravujeme nové projekty. Po dokončení prác na danom projekte vám následne pridelíme ďalší projekt. 

Fakturácia a splatnosť

+Kedy vystavujem faktúru?

Faktúru vystavujete vždy posledný deň kalendárneho mesiaca.

+Aká je splatnosť faktúr?

Splatnosť faktúr je 10-15 dní.

+Akú mám záruku vyplatenia peňazí?

Naša firma si zakladá na čestnosti a férovosti, strážime si splatnosť faktúr a poctivo ich platíme na základe Zmluvy.

Ubytovanie

+Kto hľadá ubytovanie?

Ubytovanie hľadáme my. Pred odchodom na zákazku dostanete formou SMS adresu ubytovania, cenu ubytovania a kontaktnú osobu.

+Kto platí ubytovanie?

Za ubytovanie platíte každý týždeň vopred v hotovosti. Po predložení faktúr za ubytovanie na konci turnusu vám bude preplatené v plnej výške. Je možné sa dohodnúť aj tak, že sa Vám navýši hodinová mzda a ubytovanie si potom platíte sami bez predkladania a kontroly faktúr za ubytovanie.

+Aké ubytovanie je k dispozícii, môžem si nájsť ubytovanie sám?

Ubytovanie hľadáme čo najbližšie od miesta výkonu prác. Sú to štandardne dvojlôžkové izby, v ubytovaní nesmie chýbať kuchyňa, sociálne zariadenie a práčka. Samozrejme, ubytovanie si môžete nájsť aj sám.

Potrebná dokumentácia

+Aké dokumenty mám predložiť na začiatku spolupráce?

Na začiatku spolupráce od vás potrebujeme kópiu živnostenského listu a doklady o vzdelaní.

+Čo musím vybaviť po prevzatí zákazky?

Po prevzatí zákazky si musíte požiadať o potvrdenie A1 na sociálnej poisťovni.

+Potrebujem Freistellung?

Freistellung potrebujete, aby vám nebola zadržaná zrážková daň pre stavebné práce v Nemecku.

+Čo je Freistellung?

Je to potvrdenie o oslobodení od dane, nutnej zaplatiť v Nemecku od finančného úradu v Chemnitzi. Po zaevidovaní na nemeckom finančnom úrade vám bude pridelené daňové číslo.

+Ako si vybavím Freistellung?

V prípade, že nám predložíte Domicil – potvrdenie o daňovej rezidencii na Slovensku pre územie Nemecka na daný rok, pomôžeme vám vybaviť Freistellung vyžiadaním na daňovom úrade v meste Chemnitz. 

+Čo je A1, ako dlho trvá vybavenie, koľko ma to bude stáť?

Na základe formuláru PD A1 budete naďalej platiť sociálne poistenie na Slovensku. PD A1 je potvrdenie o tom, že SZČO počas celej doby výkonu prác v inom členskom štáte podlieha slovenským právnym predpisom sociálneho poistenia. Formulár PD A1 bezplatne vystavuje na žiadosť Sociálna poisťovňa.

V praxi sa skutočné lehoty na vystavenie formuláru v rámci jednotlivých pobočiek Sociálnej poisťovne veľmi líšia. V deň osobného podania žiadosti Vám vystavia potvrdenie o zažiadaní. Originál formuláru PD A1 je zaslaný poštou a SZČO ho musí mať so sebou v zahraničí.

Potrebujete s niečím poradiť?

Zavolajte na číslo kancelárie a naše asistentky Vám ochotne poradia.

Zavolajte nám

Máte záujem o prácu?

Zaregistrujte sa na našej stránke a Vaše šance sú väčšie.

Registrujte sa