Ponuka pre lešenárov do Nemecka

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Lešenár
Plat netto od 4000 do 4400€/ podľa skúseností a jazykových znalostí
Doplnkový plat ubytovanie zabezpečené a plne preplatené
Miesto výkonu práce Nemecko

- zakladanie lešení - systém lešenia Pletac

- motnovanie lešení pozdĺž fasád budov rodinných domov

- lešenia sa stavajú do výšky max. 10 metrov

- zodpovedanie za správne založenie, ukotvenie a zmontovanie lešenia

- demontovanie lešení a ochranných sietí po ukončení stavebných prác

 

Termín nástupu: v priebehu mája 2021                           

Jazykové požiadavky: hlavný lešenár sa musí vedieť dohovoriť po nemecky             

Miesto práce: Nemecko 

Cena práce:  17-19€ podľa skúseností/ jazykovej úrovne              

Ubytovanie zabezpečené a hradené v plnej výške!

Špeciálne požiadavky

Hlavný lešenár musí mať skúsenosti a ovládať nemecky jazyk na úrovni dorozumenia sa, 

druhý lešenár musí mať skúsenosti aspoň jeden rok prax

tretí člen tímu ako pomocný, vykladanie a nakladanie, nosenie a pomocné lešenárske práce, vodičský preukaz na nákladné auto

 

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.