Montáž fotovoltaických modulov v Nemecku

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Montážnik
Ponúkaný mesačný plat 23 - 25€/hod. + zabezpečené a preplatené ubytovanie
Jazykové znalosti Jeden z dvojice nemčina na komunikatívnej úrovni
Miesto výkonu práce Abstatt, Nemecko

Hľadáme dvoch šikovných a samostatných montérov fotovoltaických modulov. Jeden z dvojice nemčina na komunikatívnej úrovni. 

Popis prác:
Ráno je príchod na firmu, kde sa obdrží  projekt s počtom modulov a spôsobom zapájania. Ak projekt sedí, už sa len montuje podľa plánu. 
Ak nesedí, treba  vedieť rozmerať, strechu – upraviť plán na rozloženie modulov na strechu. 
Objasniť zmeny zákazníkovi a dať mu to odsúhlasiť.

Rozmeranie strechy, montovanie strešných hákov na škridľové strechy /rôzne typy škridiel/.
Na namontované háky sa narežú hliníkové profily. Zrovnávanie konštrukcie, umiestnenie klemov, úchytov na moduly. 
Rozmeranie a ťahanie káblov. Ukladanie modulov na strechu.
Fotodokumentácia. 
Práce v okolí mesta  Abstatt.
Pracuje sa od 7:30 h.  Týždenne cca 50 h. a viac.

Ide o dlhodobú spoluprácu.
 

Špeciálne požiadavky

- prax aspoň 1 rok s montovaním fotovoltaických modulov na škridľové strechy
- živnosť, auto
- spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť
- jeden z dvojice nemčina na komunikatívnej úrovni

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.