Výroba rozvádzačov v Nemecku

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Elektrikár
Ponúkaný mesačný plat 20 - 22€/hod. (sadzba závisí od praxe a úrovne nemeckého jazyka)
Doplnkový plat + zabezpečené a preplatené ubytovanie
Jazykové znalosti Jeden z dvojice nemčina na komunikatívnej úrovni.
Miesto výkonu práce Hilter, Nemecko

Ponuka pre 2 elektrikárov SZČO so skúsenosťami. Jeden z dvojice musí ovládať nemčinu na komunikatívnej úrovni.

Náplň práce:
- konštrukcie rozvádzačov a ich mechanická výroba podľa schémy
- zapájanie podľa plánov
- práca s vnútornými rozvodmi rozvodovej skrine
- montáž rozvodných skríň
- nezávislé zapojenie rozvádzača
- vykonávanie testov kvality a funkčnosti
- oceľové montážne práce
Ide o dlhodobú prácu aj cez zimné mesiace. Turnusy podľa dohody. 50+ hodín týždenne od pondelka do piatka, práca v sobotu možná.

 

 

Špeciálne požiadavky

- prax minimálne 2 roky v oblasti konštrukcie rozvádzačov, znalosť čítania plánov
- platné osvedčenie o skúške z vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. §21 a vyššie
- jeden z partie nemčina
- živnosť
- auto
- základné elektrikárske náradie na výrobu rozvádzačov

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.