Elektrikári na priemyselnú inštaláciu Nemecko-Tittmoning

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Elektrikár
Plat brutto 4000
Doplnkový plat zabezpečené a plne preplácané ubytovanie
Jazykové znalosti nemecký jazyk - A2-B1 a vyššie
Miesto výkonu práce Tittmoning, Nemecko

Priemyselná inštalácia - hala na výrobu farmaceutických produktov, káblové trasy, kladenie podzemných káblov so 4 žilovými káblami na systém, spojovacie práce pre tieto káble, pričom špeciálne náradie dodáva firma, základné náradie elektrikára je potrebné mať so sebou. V ďalšom postupe výstavby haly bude potom potrebné vykonať bežné inštalačné práce na osvetľovacích a inštalačných zariadeniach.

Pracuje sa 50-60 h týždenne (PO-PI, prípadne aj turnusy 3+1 dohodou v prípade práce v soboty)

Špeciálne požiadavky

 prax minimálne 1,5-2 roky ideálne s priemyselnou elektroinštaláciou
- platné osvedčenie o skúške z vyhlášky MPSVaR SR č.
508/2009 Z.z. § 21 a vyššie
- nemecký a anglický jazyk na úrovni dorozumenia sa

- vlastné auto

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.