Montéri automatizačnej linky do Nemecka

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Montážnik
Ponúkaný mesačný plat 19 - 22€/hod. závisí od skúseností a znalosti NJ
Doplnkový plat + zabezpečené a preplatené ubytovanie
Jazykové znalosti nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni
Miesto výkonu práce Metten, Nemecko

Ponuka pre 2 mechanikov SZČO, jeden z dvojice sa musí vedieť dohovoriť nemecky.

- Mechanické práce na automatizačných linkách a zariadeniach.  

- Práca s technickou dokumentáciou, príprava a inštalácia automatizačných liniek do výrobných procesov.

- Uvádzanie zariadení do prevádzky, pneumatické zariadenia, skúšky, testy, odstraňovanie porúch.

- Mechanická montáž strojov (skupín a podskupín technologických celkov), montáž a osadenie dopravníkov a iných zariadení. 

- Montáž jemných mechanických zostáv podľa výkresu/3D modelu, pri montáži sa používa software Autodesk Design Review.  

- Skúsenosti v konštrukcii špeciálnych strojov v oblasti skúšobnej techniky/automotive.

Nástup: 09.05.2022

Špeciálne požiadavky

- prax minimálne 2 roky, s montážou automatizačnej linky, príp. ako prevádzkový údržbár v automobilovom, strojárskom priemysle výhoda.
- aktívna živnosť
- vlastné auto na cestovanie do Nemecka
- jeden z dvojice nemčina na komunikatívnej úrovni alebo dobrá pracovná nemčina
- samostatnosť a odbornosť, znalosť čítania plánov v nemčine

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.