Ponuka pre tesára do Rakúska

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Tesár
Plat netto 4000€
Doplnkový plat ubytovanie zabezpečené a plne preplatené
Miesto výkonu práce Staatz-Kautendorf, Rakúsko
  • Náplň práce:  strešné krovy - montáž, výmena, rekonštrukcia a stavba krovou podľa technickej dokumentácie a plánov
  • tesárske práce z najväčšej časti budú na strechách/krovoch, len z dreva
  • v menšom aj zimné záhrady, prístrešky a prístrešky pre auto, pergola, záhradné domčeky, altánky

 

 

Termín nástupu: Ihneď                  

Jazykové požiadavky: nemecký jazyk na úrovni dorozumenia sa              

Miesto práce: Staatz-Kautendorf

Cena práce:  17-19€ podľa skúseností/ jazykovej úrovne              

Ubytovanie zabezpečené a hradené v plnej výške!

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.