Pracovná ponuka pre elektrikárov na živnosť v Nemecku

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Elektrikár
Ponúkaný mesačný plat 20-23€/hod. ( sadzba závisi od praxe a znalostí jazyka)
Doplnkový plat Ubytovanie je zabezpečené a preplatené
Jazykové znalosti Nemecký jazyk - B1
Miesto výkonu práce Frankfurt am Main, Nemecko

Hľadáme 4 elektrikárov na dlhodobú prácu do Nemecka. Náplňou práce je výroba nosného systému E30 podľa ELA implementačného plánu. Príprava potrubia k reproduktorom a ich zapojenie. Reproduktorové rozvody podľa plánu, montáž a pripojenie reproduktorov značky Bosch. Drážkový systém na ťahanie káblov po strope v systéme E30. ELA systém je reproduktorový systém používaný na rozmiestnenie oznamovacieho systému ako napr. rozhlas.
Turnus 4/5 + 1 týždeň voľno. Práca min. 55h týždenne. V tíme musí byť jeden nemčinár.

 

 

Špeciálne požiadavky

- prax minimálne 2 roky v oblasti
priemyselnej elektroinštalácií
- platné osvedčenie o skúške z vyhlášky
MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. §21 a vyššie
- jeden z partie musí ovládať nemecký jazyk
- živnosť, auto
- spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť
- základné elektro inštalačné náradie,

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.