Ponuka pre 2 elektrikárov do Nemecka/Herford

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Elektrikár
Ponúkaný mesačný plat 4200-4400€
Doplnkový plat ubytovanie zabezpečené a plne preplatené
Miesto výkonu práce Herford, Nemecko

Náplň práce: elektroinštalácia v čističke odpadových vôd, stavba je čiastočne uzatvorená a čiastočne otvorená, pracuje sa aj vo vnútri, aj vonku. Kladenie káblov, káblové trasy, zapájanie kálbov, elektrické prípojky (rozvádzače, elektrické prístroje), inštalácia káblových žľabov

Nástup: 23.08.2021

Špeciálne požiadavky

platné osvedčenie o skúške z vyhlášky MPSVaR SR
  č.508/2009 Z.z. §21 resp. 22, 23

- aktívna živnosť
- jeden z partie nemecký jazyk alebo anglický na úrovni dorozumenia sa
- samostatnosť, vlastné auto v partii
- ochota pracovať

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.