Dlhodobá ponuka práce pre elektrikárov do Maďarska!

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Elektrikár
Ponúkaný mesačný plat 19-23 € (Sadzba závisí od vyhlášky, skúseností a jazykových znalostí.)
Doplnkový plat Ubytovanie je rezervované a preplatené v plnej výške vo faktúre.
Jazykové znalosti Nemecký jazyk - B1
Miesto výkonu práce Kecskemét, Maďarsko

Montáž svetelných pásov, ťahanie káblov, rozvody núdzového osvetlenia a montážne práce. Turnusová práca (3+1). Z celkového počtu elektrikárov musia byť 3 nemčinári.

Nástup : 01.07.2023

Mesto : Kecskemét, Maďarsko

Ubytovanie : rezervované a preplatené v plnej výške vo faktúre.

Fakturácia :  1. mesiac 2x, potom 1x mesačne. Splatnosť faktúry je 15 dní, ale dá sa aj do 7 dní

 

Špeciálne požiadavky

Osobnostné predpoklady a zručnosti
- prax v oblasti elektroinštalácií minimálne 1 rok
- platné osvedčenie o skúške z vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. §21 a vyššie
- živnosť, auto
- spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť
- jeden v partii sa musí vedieť dohovoriť po nemecky

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.