Montáž a elektroinštalácie klimatizácií v Nemecku

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Elektrikár
Ponúkaný mesačný plat 19 - 23€/hod. (Výška hodinovej sadzby závisí od skúseností, vyhlášky a jazykových znalostí)
Doplnkový plat Ubytovanie je zabezpečené a hradené v hoteli s raňajkami.
Jazykové znalosti v každej dvojici musí byť jeden nemčinár.
Miesto výkonu práce Bavorsko - Hamburg

Ponuka pre 3 skupiny po dvoch SZČO. V každej dvojici musí byť jeden hlavný elektrikár a jeden pomocný (aj bez vyhlášky).
Každá dvojica musí mať jedného nemčinára a k dispozícii vlastné auto.

Montáž a elektroinštalácie klimatizácií. Ťahanie káblov a napojenie na klimatizačné časti, vnútorné aj vonkajšie. Montujú sa klimatizácie na rôzne budovy: byty, školy, kancelárie, firmy... Nutné cestovanie a presúvanie sa medzi jednotlivými zákazkami.
Oblasť výkonu práce: od Bavorska až po Hamburg. Miesta musia byť po montáži upratané.
Pracuje sa 60 hodín týždenne, robí sa od 7:30 a možnosť práce až do 20:00 hod.
Pracuje sa na turnusy 3 + 1.

Klient vypracuje plán prác tak, aby jednotlivé zákazky boli čo najbližšie pri sebe.
Prejazdené pohonné hmoty, v rámci presúvania sa medzi zákazkami v Nemecku, budú preplatené na mieste - treba si odkladať bločky od tankovania.
Pracuje sa aj vo výške - na rebríku.
Ubytovanie bude zabezpečené a hradené. Ubytovanie v hoteli s raňajkami.

Fakturácia 1. mesiac 2x, potom 1x mesačne. Splatnosť faktúry je 15 dní.

Nástup: 7.11.2022

Špeciálne požiadavky

- skúsenosti s montážou a zapájaním klimatizácií
- jeden z dvojice nemčina na komunikatívnej úrovni
- jeden z dvojice elektrotechnická vyhláška §21 a vyššie
- auto
- živnosť
- zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.