Bytové elektroinštalácie v Nemecku. Ponuka pre 2 SZČO

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Elektrikár
Ponúkaný mesačný plat 20 - 22€/hod. (sadzba závisí od praxe a znalostí nemčiny)
Doplnkový plat + rezervované a preplatené ubytovanie
Jazykové znalosti 1 z dvojice hovoriaci po nemecky
Miesto výkonu práce Attendorn, Nemecko

Ponuka pre 2 elektrikárov SZČO.

Náplň práce: - bytová elektroinštalácia v novostavbách rodinných domov

                       - hrubé inštalačné práce, budovanie káblových trás, ťahanie                                  káblov

                       - prípravy na zásuvky, svetlá, ťahanie eternetových káblov

Nástup: 9.1.2023


Fakturácia: 1. mesiac 2x, potom 1x mesačne, splatnosť faktúry je 15 dní.

Špeciálne požiadavky

- prax minimálne 2 roky v oblasti bytovej elektroinštalácie
- platné osvedčenie o skúške z vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. §21 a vyššie
- živnosť, auto
- samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.