Priemyselné elektroinštalácie v Nemecku - ponuka pre 3 SZČO

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Elektrikár
Ponúkaný mesačný plat 18 - 21€/hod. (závistí od skúseností a jazykových znalostí)
Doplnkový plat + zabezpečené a preplatené ubytovanie
Jazykové znalosti Jeden z partie nemčina na komunikatívnej úrovni.
Miesto výkonu práce Hamm, Nemecko

Ponuka práce pre 3 elektrikárov SZČO - priemyselné elektroinštalácie v meste Hamm.

Jeden z partie sa musí vedieť dohovoriť po Nemecky (aspoň dobrou pracovnou nemčinou).

Ide o práce na výrobných halách.  Výstavba káblových trás, ťahanie káblov, zapájanie lámp a práce s tým spojené.

Robí sa cca 55 hodín týždenne. Dlhodobá spolupráca.

Nástup: 07.06.2022

Špeciálne požiadavky

- prax minimálne 1 rok v priemyselnej elektroinštalácii
- jeden z partie musí ovládať NJ, aspoň dobrá pracovná nemčina
- platné osvedčenie o skúške z vyhlášky MPSVaR SR
č. 508/2009 Z.z. §21,22 alebo 23
- živnosť, auto
-  jeden z partie musí mať oprávnenie na prácu s plošinami 
- spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.