Priemyselné elektroinštalácie v Nemecku - ponuka pre 2 SZČO

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Elektrikár
Ponúkaný mesačný plat 19€ - 21€ (závistí od skúseností a jazykových znalostí)
Doplnkový plat + zabezpečené a preplatené ubytovanie
Jazykové znalosti NJ jeden z partie
Miesto výkonu práce Marklkofen

- ťahanie káblov a vedení, inštalačné práce svetiel, zapájacie práce . Práca sa vykonáva v novej produkčnej hale.

 

Fakturácia: 1. mesiac 2x, potom 1x mesačne. Splatnosť faktúry je 15 dní.

Pracuje sa 55 hod. týždenne

Špeciálne požiadavky

prax v oblasti priemyselnej elektroinštalácie aspoň 1 rok
jeden z dvojice sa musí vedieť dohovoriť po nemecky
platné osvedčenie o skúške z vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. § 21 a vyššie
základné elektrikárske náradie /kufrík/
zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.