Pracovná ponuka pre 6 kvalifikovaných elektrikárov na živnosť v Nemecku

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Elektrikár
Ponúkaný mesačný plat 26-29€ (sadzba závisí od skúseností a jazykových znalostí)
Jazykové znalosti 2 elektrikári s nemeckým jazykom
Miesto výkonu práce Rheinau-Linx

Hľadáme elektrikárov, montérov so skúsenosťami so zapájaním výrobných liniek.

Náplň práce :  Rozoberanie, naloženie a opätovné skladanie komponentov stroja - obkladová linka na automatickú výrobu stien. Uvedenie do prevádzky.

Počet hodín : 50 týždenne;

Turnusy : 3+1 alebo 4+1;

Termín nástupu : 12.12.2023

Trvanie projektu : 22.1.2024 + možnosť predĺženia

Miesto výkonu : 77866  Rheinau-Linx

Sadzba : 26-29 €/h (závisí od skúseností a znalosti jazyka)

Ubytovanie : rezervované, nehradené 

 

Špeciálne požiadavky

- prax v odbore minimálne 2 roky;

- znalosť nemeckého jazyka;

- živnosť;

- auto;

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.