Ponuka na priemyselnú elektroinštaláciu do Nemecka

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Elektrikár
Ponúkaný mesačný plat 20-23 Eur/hod
Jazykové znalosti Nemecký jazyk
Miesto výkonu práce Rottleberode, Südharz, Nemecko

Zaujímavá pracovná ponuka na priemyselnú elektroinštaláciu pre 2 elektrikárov s vyhláškou a 2 pomocných v oblasti priemyslu. Ide o prácu vo výškach!!

- výstavba káblových žľabov

-inštalácia potrubia

- ťahanie káblov a káblových zväzkov

Pracuje sa 60hod/týždenne, práca na turnusy

Splatnosť faktúry 15 dní, po dohode sa dá aj 7 dní

Špeciálne požiadavky

Platné odvedčenie o skúške z vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. § 21 a vyššie

Živnosť

Prax minimálne 2 roky v priemyselnej elektroinštalácii

Samostantnosť, zodpovednosť

Nemecký jazky aspoň pri 1 členovi z partie na komunikatívnej úrovni

Preukaz na prácu vo výškach

Auto

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.