Ponuka pre 2 maliarov do Rakúska

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Maliar
Plat brutto 4200€
Doplnkový plat ubytovanie ZDARMA
Jazykové znalosti Nemecký jazyk úroveň B1
Miesto výkonu práce Ehrwald, Rakúsko

Náplň práce: vnútorné práce, maliarske práce, jedná sa o komplex cca 17 domov

- sadrokartónové steny sa musia ostierkovať, vybrúsiť a namaľovať, pracuje sa s omietkami rigips, naťahovanie sieťky, osádzanie rohovníkov, špachtľovanie.

Nástup: 11.10.2021

Špeciálne požiadavky

- prax, auto, aktívna živnosť, jeden z dvojice sa musí vedieť dohovoriť po nemecky

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.