Ponuka pre maliarov do Rakúska

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Maliar
Plat netto 4000
Doplnkový plat ubytovanie ZDARMA
Miesto výkonu práce Attnang-Puchheim, Rakúsko

Náplň práce: 

- tapetovanie, maľovanie, príprava a ošetrovanie pred náterom a lakom

- špachtľovanie a úprava porvrchov stien

Nástup: priebežne

Cena práce:  18-19€ podľa skúseností/ jazykovej úrovne              

- aktívna slovenská živnosť

- skúsenosti a prax v odbore ako maliar, vedieť tapetovať

- obaja vedieť sa dohovoriť po nemecky

- vlastné auto

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.