Elektromontážne práce Nemecko/Rakúsko

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Elektrikár
Plat netto 3500-4200€
Doplnkový plat zabezpečené a plne preplácané ubytovanie
Jazykové znalosti nemecký jazyk - A2-B1 a vyššie

Elektromontáže NN a VN.
- Zapájať rozvádzače vo výrobnej hale, berieme celé partie, čistá práca, zapájanie rozvádzačov v hale, osadenie a zapájanie rozvádzačov,
-Vykonávať klasické bytové inštalácie alebo priemyselné inštalácie vo výrobných halách podľa pridelenej technickej dokumentácie.
- Vykonávať elektro - montážne a drobné stavebné práce pri výstavbe nových a
rekonštrukcii starších rozvodov vysokého a nízkeho napätia.
- Pokladanie káblov, montáž káblových žľabov, ťahanie káblov v káblových trasách.
- Zabezpečovať materiál na výkon prác a jeho kompletizáciu.
- Montáž, zapájanie rozvádzačov, elektrických rozvodov.
- Obsluhovať potrebné mechanizmy a zariadenia k výkonu práce.
- Vykonávať drobné výkopové práce a iné prípravné činnosti.

• Montáže žľabov pre elektrické káble až po samotné zapájanie senzorov, ovládacích panelov, robotov a rozvodných skríň podľa technickej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou
• Kompletné elektroinštalačné práce, pokladanie káblov, zapájanie rozvádzačov podľa dokumentácie a požiadaviek zákazníka
• Montáž, inštalácia a oprava zariadení v priemyselných halách, identifikácia jednoduchých porúch a ich následné odstraňovanie
• Operatívne riešenie vzniknutých závad
• Plnenie ďalších úloh podľa pokynov nadriadeného v súvislosti s výkonom činnosti.

Špeciálne požiadavky

- aktívna slovenská živnosť

- skúsenosti a prax v odbore ako elektrikár, elektromontér

- platné osvedčenie o skúške z vyhlášky MPSVaR SR
č.508/2009 Z.z. §21, 22 resp. 23

- znalosť nemeckého jazyka na úrovni dorozumenia sa, prípadne AJ

- vlastné auto

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.