TOP Ponuka pre 1-2 Elektrikárov do Nemecka!

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Elektrikár
Ponúkaný mesačný plat 4800€
Jazykové znalosti Nemecký jazyk úroveň B1 alebo Anglický jazyk úroveň B1
Miesto výkonu práce Bückeburg, Nemecko

- zapájanie rozvádzačov, práca s plánmi a industrie inštalácie
- kompletáž elektroinštalačných zariadení a prípojek v hale, novostavba, pokladanie a ťahanie káblov

- pracuje sa 60 h týždenne, sadzba 26€/hod., zabezpečené ale nehradené ubytovanie

  nástup: ihneď!

Špeciálne požiadavky

- preukázateľné skúsenosti s priemyselnou elektroinštaláciou
- aktívna živnosť

-platné osvedčenie o skúške z vyhlášky MPSVaR SR
  č.508/2009 Z.z. §21, §22 resp. 23

- NJ/AJ na úrovni dorozumenia sa aspoň jeden z partie
- požadujeme efektívnu a kvalitnú prácu podľa stanovenej normy a požiadaviek klienta
- šikovnosť
- dôslednosť
- ochota pracovať

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.