SUPER ponuka pre 2-4 elektrikárov do Nemecka/Dusseldorf!

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Elektrikár
Ponúkaný mesačný plat 5000€
Jazykové znalosti Nemecký jazyk úroveň B1 alebo Anglický jazyk úroveň B1
Miesto výkonu práce Düsseldorf, Nemecko

Náplň práce: ťahanie, káblové trasy, zapájanie kálbov, montáž/inštalácia osvetlenia, montáž spínacích zariadení

Nástup: 09.08.2021, prípadne 12.08.2021

Špeciálne požiadavky

platné osvedčenie o skúške z vyhlášky MPSVaR SR
  č.508/2009 Z.z. §21 resp. 22, 23

- živnosť
- jeden z partie nemecký jazyk aktívne na úrovni dorozumenia sa

- pri nástupe 2 SZČO v dátume 12.08. sa jeden musí aspoň dohovoriť po anglicky 
- samostatnosť, vlastné auto v partii
- ochota pracovať

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.