Elektrikár na automatizáciu do Nemecka

Detaily pracovnej ponuky

Typ pracovnej ponuky
Živnosť
Pozícia Elektrikár
Ponúkaný mesačný plat 22 - 24€/hod. (sadzba závisí od skúseností a jazykových znalostí)
Doplnkový plat + zabezpečené a preplatené ubytovanie
Jazykové znalosti Nemčina na komunikatívnej úrovni alebo aspoň dobrá pracovná nemčina.
Miesto výkonu práce Metten, Nemecko

- Jedná sa o budovanie prototypu novej automatizačnej linky 30x20 m., naťahovanie káblov od linky a ich zariadení do rozvádzača.
- Kabeláž a zapojenie senzorov a elektrických zariadení ako ventilátora, kompresora, senzorov, čidiel, motorov, natiahnutie káblov od motora, čidla zariadenia k senzoru a do rozvádzača podľa plánov.
- Ťahanie káblov do žľabov, správne označovanie káblov podľa plánov - potrebná samostatná a čistá práca.
- Ide o dlhodobú spoluprácu. 
- Pracuje sa na živnosť, na turnusy, cca 50 hodín týždenne. Robí sa od pondelka do štvrtku 10 hodín, v piatok do 14:00 a v sobotu sa robí od 6:00 do 12:00.

- Dlhodobá spolupráca, pre spoľahlivého klienta. Na pracovisku je dobrá atmosféra a komunikácia s majstrami.

Nástup: 20.6.2022

Špeciálne požiadavky

- prax v oblasti automatizácie aspoň 2 roky
- živnosť, auto
- platné osvedčenie o skúške z vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. § 21 a vyššie
- základné elektrikárske náradie /kufrík/
- zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť

- Nemčina na komunikatívnej úrovni alebo aspoň dobrá pracovná nemčina.

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko
Email
Telefón
Poznámka
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.